Trang 520, kết quả từ 5191 tới 5200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Văn Tiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Tiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Ngô Văn Nhiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Nhiều, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tốt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/2/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Võ Văn Đèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Đèo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Viết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Viết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Ngô Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Ngô Văn Le

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Le, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Rết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Rết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...515516517518519520521522523...74341