Trang 521, kết quả từ 5201 tới 5210 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Hơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Buôl

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Buôl, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Bùi văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi văn Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Na

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Na, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Dương Văn Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Tình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Phan Văn Thai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Thai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Chính, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Tô Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Bình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Võ Văn Xu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Xu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mười, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...516517518519520521522523524...74341