Trang 522, kết quả từ 5211 tới 5220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Văn Hộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Hộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Nga

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Nga, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trương Bá Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Bá Lộc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Võ Văn Giàu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Giàu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Văn Xô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Xô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/10/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/11/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trương Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Thi Thị Mót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thi Thị Mót, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/5/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...517518519520521522523524525...74341