Trang 524, kết quả từ 5231 tới 5240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lựa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lựa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Văn Mẹo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Mẹo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Sơn Chia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sơn Chia, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Thái Văn Sến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Sến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Đặng Văn Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Bằng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Điền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lâm Văn A

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn A, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đó, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/12/1940, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...519520521522523524525526527...74341