Trang 525, kết quả từ 5241 tới 5250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Để

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Để, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Ngà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ngà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Thép

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Thép, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Bường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Bường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Hóa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hóa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Tứ Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tứ Phương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Giỏi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Giỏi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Dữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Dữ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...520521522523524525526527528...74341