Trang 526, kết quả từ 5251 tới 5260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Văn Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Mười, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Chệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Võ Văn Đen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Đen, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Quách Văn Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Dư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Hồ Minh Chơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Minh Chơi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cống, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Đỗ Thị Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thị Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/11/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Tiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Hà Văn Móc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Móc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chen, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/12/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Nhơn Mỹ - Xã Nhơn Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...521522523524525526527528529...74341