Trang 530, kết quả từ 5291 tới 5300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Văn Lắm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lắm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Hồ Văn Chanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Chanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Hồ Văn Nhỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Nhỏ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lý Văn Vui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Vui, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Dư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huỳnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Hồ Văn Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Mười, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...525526527528529530531532533...74341