Trang 531, kết quả từ 5301 tới 5310 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Công Nhận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Công Nhận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Bùi Thị Tuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Tuyết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Huỳnh Thành Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thành Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trăm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trăm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Hồ Thị Kía

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Kía, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lê Minh Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...526527528529530531532533534...74341