Trang 720, kết quả từ 7191 tới 7200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vương Văn Quynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Văn Quynh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trang Văn Hiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trang Văn Hiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Hồng Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hồng Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Hồng Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hồng Sang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Văn Phục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bảo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Ngô Văn Khía

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Khía, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Tải Văn Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tải Văn Chánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...715716717718719720721722723...74341