Trang 800, kết quả từ 7991 tới 8000 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đ/C Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Ngọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Lại Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lại Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đ/C Ngọt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Ngọt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Long Mỹ - Xã Long Mỹ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Đ/C Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Phước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khóa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khóa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lý Văn Sương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Sương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Đ/C Ngọc ấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Ngọc ấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Nuôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ral

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ral, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lê Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...795796797798799800801802803...74341