Trang 801, kết quả từ 8001 tới 8010 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trịnh Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Má Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Má Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phan Văn Tỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Tỵ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc ẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc ẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Ngô Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Định, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Hồng Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hồng Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Le

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Le, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Võ Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...796797798799800801802803804...74341