Trang 803, kết quả từ 8021 tới 8030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Kỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xầm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lưu Văn Khá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Khá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Du, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Văn Cao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn Hiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lâm Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Tiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Võ Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/3/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...798799800801802803804805806...74341