Trang 804, kết quả từ 8031 tới 8040 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Anh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lục Văn Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lục Văn Đăng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lưu Văn Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Trường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trịnh Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Phú, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Đoàn Văn Ngừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Ngừng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Điển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Điển, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Thạch Lệnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Lệnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Phùng Văn Tu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Tu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Tú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tú, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lê Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...799800801802803804805806807...74341