Trang 805, kết quả từ 8041 tới 8050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Dương Văn Song

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Song, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thắng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Đ/C Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Ngọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hùng Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hùng Phước, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Đ/C Nghiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Nghiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/5/1964, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Đ/C Nếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Nếp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Đ/C Minh Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Minh Việt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

1...800801802803804805806807808...74341