Trang 806, kết quả từ 8051 tới 8060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đ/C Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Minh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Đặng Xuân Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Xuân Sang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Vũ Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vũ Quỳnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 4. Liệt sĩ Vũ Hữu Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hữu Sang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 11/3/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 5. Liệt sĩ Trần Văn Kia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Kia, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Ngô Quyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngô Quyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 18/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 7. Liệt sĩ Bùi Văb Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văb Oanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 8. Liệt sĩ Mai Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/12/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hữu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Võ Văn Chơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Chơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/6/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...801802803804805806807808809...74341