Trang 807, kết quả từ 8061 tới 8070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Kia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Kia, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Ngô Văn Bản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Bản, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/2/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Si

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Si, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/6/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Tuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Tuyết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Cao Văn Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Chinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Văn Dỏi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Dỏi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Dương Văn Đen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Đen, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Cao Văn Huê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Huê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/1/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Mai Văn Kiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Kiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phan Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/10/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...802803804805806807808809810...74341