Trang 808, kết quả từ 8071 tới 8080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Non

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Non, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phan Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Võ Hoàng Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hoàng Sáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Đinh Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trương Văn On

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn On, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trương Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Võ Văn Co

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Co, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phan Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...803804805806807808809810811...74341