Trang 809, kết quả từ 8081 tới 8090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Đến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Đến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Đặng Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Hồ Văn Đổi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Đổi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Thanh Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/10/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Đặng Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Đoàn Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Hồ Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Đặng Văn Kiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Kiệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Đỗ Hữu Vệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Hữu Vệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/10/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Thành Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thành Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...804805806807808809810811812...74341