Trang 811, kết quả từ 8101 tới 8110 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đ/C Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Minh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thị án

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị án, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Châu Văn Mưa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Mưa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Hữu Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/3/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hờn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hờn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Đ/C Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Long, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Đ/C Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Tôn Văn Mốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tôn Văn Mốc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thị Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Quyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Đ/C Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Lập, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

1...806807808809810811812813814...74341