Trang 814, kết quả từ 8131 tới 8140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Văn Sa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Sa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Dương Văn Thà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Thà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Vũ Văn Điều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Điều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Hà Thị út Tươi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Thị út Tươi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Được, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Mân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/8/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trọng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Tiết Thanh Thủy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tiết Thanh Thủy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...809810811812813814815816817...74341