Trang 813, kết quả từ 8121 tới 8130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Luốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Luốt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Văn Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Em, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/2/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quẹo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quẹo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nam, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Thái Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Tuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tuôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/2/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Võ Văn Phu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Phu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...808809810811812813814815816...74341