Trang 830, kết quả từ 8291 tới 8300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Được, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Ngô Văn Gò

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Gò, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đoàn Văn Diệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Diệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Thị Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/4/1956, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Đao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Hoa Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoa Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Phan Thị ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị ánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Liệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Liệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/9/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Triệu Văn Trắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Văn Trắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...825826827828829830831832833...74341