Trang 831, kết quả từ 8301 tới 8310 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đặng Văn Nhiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Nhiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/6/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Dương Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lý Thị Chăm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Thị Chăm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Võ Văn Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Cần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Triệu Văn Trắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Văn Trắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Võ Văn Kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Kiệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/7/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Phan Thị Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Giang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Dương Văn Tiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Tiển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Ngô Văn Bạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Bạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/11/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...826827828829830831832833834...74341