Trang 86, kết quả từ 851 tới 860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh văn Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh văn Cúc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Ngô Thanh Cử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thanh Cử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Huỳnh văn Cự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh văn Cự, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phạm Xuân Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Nguyễn Phú Tuyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phú Tuyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/5/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 10/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Trần Quang Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Mích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 19/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...818283848586878889...74341