Trang 84, kết quả từ 831 tới 840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Luỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Luỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 8/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Lương Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 21/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Phạm Xuân Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Phạm Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Đặng Văn Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Phát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/12/1984, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Đinh Văn Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Hường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 10/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...798081828384858687...74341