Trang 87, kết quả từ 861 tới 870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tế Nhị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tế Nhị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 18/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trần Công Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 10/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Phạm Quang Mưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Mưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Mộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Mộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Huỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Lê Văn Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Mão, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Bùi Xuân Vụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Vụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 21/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Đoàn Trọng ấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Trọng ấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 21/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...828384858687888990...74341