Trang 88, kết quả từ 871 tới 880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đào Thanh Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Thanh Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hoà Quang Duyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoà Quang Duyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hà Văn Đoán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Đoán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 25/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thái Xưa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thái Xưa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 19/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Đinh Văn Tinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Tinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Trần Huy Tưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Huy Tưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 21/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Tưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Tưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Đoàn Thế Tụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thế Tụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 3/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 11/10/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Đoàn Thế Tục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thế Tục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 3/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...838485868788899091...74341