Trang 91, kết quả từ 901 tới 910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Trang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Trang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cừ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Trần Văn Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 21/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cứ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Lê Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 13/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Tĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 16/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Chí Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Vũ Công Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Công Toán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 6/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Vũ Xuân Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...868788899091929394...74341