Trang 93, kết quả từ 921 tới 930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Đình Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Thi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phạm Ngọc Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 16/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 2/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Phạm Xuân Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Ngô Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Bùi Đăng Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đăng Sỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Vũ Xuân Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Sắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Soạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Soạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 10/9/1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...888990919293949596...74341