Trang 94, kết quả từ 931 tới 940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn So

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn So, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Tạ Cao Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Cao Sửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 11/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Phạm Đức Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Sang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 4/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 22/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Ngô Minh Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Minh Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Đoàn Văn Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Quân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Hà Văn Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Quân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 7/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Quỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thiệu Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thiệu Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Quảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...899091929394959697...74341