Trang 945, kết quả từ 9441 tới 9450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/9/1958, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chính, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Dương Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Hồ Văn Phách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Phách, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/8/1962, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trần Văn Sô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sô, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Tân Phú Tây - Xã Tân Phú Tây - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đợi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...940941942943944945946947948...74341