Trang 963, kết quả từ 9621 tới 9630 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kèn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kèn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trương Thị Buối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Buối, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Hồ Ngọc Mừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Mừng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Tiết Sưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tiết Sưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sốn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Đinh Văn Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Thảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Dương Trung Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Trung Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trương Văn Lây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Lây, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Đinh Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Được, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...958959960961962963964965966...74341