Trang 964, kết quả từ 9631 tới 9640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/10/1955, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đoàn Văn Biếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Biếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Đoàn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Hà Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Liêm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trương Thị Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Thị Phím

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Phím, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Na

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Na, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/12/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...959960961962963964965966967...74341