Trang 2984, kết quả từ 29831 tới 29840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 2/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Đường Thụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đường Thụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Ngọc Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 21/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Đức Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 29/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 10/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Hải Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hải Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 5/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Đông Thơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đông Thơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đắc Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đắc Thưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 3/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Văn Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Thưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 10/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...297929802981298229832984298529862987...74341