Trang 3221, kết quả từ 32201 tới 32210 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trịnh Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 9/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Khắc Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khắc Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Đình Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 4. Liệt sĩ Vũ Đình Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Vân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 5. Liệt sĩ Lê Long Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Long Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Văn Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Bá Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Đức Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Lương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Khoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 10. Liệt sĩ Đoàn Văn Doanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Doanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang

1...321632173218321932203221322232233224...74341