Trang 3409, kết quả từ 34081 tới 34090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 6/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Trọng Triệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Triệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hùng Minh Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hùng Minh Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 11/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Xâu Tới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xâu Tới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Thượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trần Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lại Văn Tiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lại Văn Tiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 25/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lê Văn Tri

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tri, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre

1...340434053406340734083409341034113412...74341