Trang 2440, kết quả từ 24391 tới 24400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Đức Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Đức Sửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Võ Văn Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Sửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 25/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Sự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Sửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Quang Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Thái Văn Sung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Sung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 11/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Hồng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 10/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Trung Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 13/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...243524362437243824392440244124422443...74341