Trang 3195, kết quả từ 31941 tới 31950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hà Yên Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Yên Thế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Viết Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Viết Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Minh Thảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Thảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ngô Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Chí Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 29/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Bá Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bá Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 15/6/192, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Quang Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Quang Thảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phùng Vinh Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Vinh Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...319031913192319331943195319631973198...74341