Trang 2290, kết quả từ 22891 tới 22900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Văn Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Thạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 12/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Mại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Mại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 10/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tế, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Dương Văn Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Nghị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 19/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Bưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Bưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Quý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hà Văn ú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn ú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Thị Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thị Phương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị

1...228522862287228822892290229122922293...74341