Trang 2285, kết quả từ 22841 tới 22850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Tiến Thẳng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tiến Thẳng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 20/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Ngô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 21/8/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Mốc(Thu)

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Mốc(Thu), nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 16/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 2/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Minh Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Đạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Học, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 3/7/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 24/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Chí Hậu(Hội)

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Hậu(Hội), nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 27/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đinh Cứu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Cứu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 30/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Huỳnh Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 24/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...228022812282228322842285228622872288...74341