Trang 3180, kết quả từ 31791 tới 31800 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức ái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Duy Tiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Duy Tiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 21/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Thái Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thái Học, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 11/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Dương Tiến Thực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Tiến Thực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lâm Văn ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn ý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 8/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Thị Như ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Như ý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 11/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Huỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 14/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn A

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn A, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Thị Như ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Như ý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 14/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...317531763177317831793180318131823183...74341