Trang 1323, kết quả từ 13221 tới 13230 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phủ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phủ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/9/1950, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phụ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Lương Hoà - Xã Lương Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Phạm Hữu Khoái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Khoái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Đình Tần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Tần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trịnh Đình Oai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đình Oai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Đình Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vi Đức Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Đức Thao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Trọng Chấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trọng Chấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Bút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bút, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...131813191320132113221323132413251326...74341